Baggrund

Baggrund


Uddannelse


cand. psych. 1989, Københavns Universitet.


MPO (Master i organisationspsykologi) 2012, Roskilde Universitet.


Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet.


Specialist og supervisor i psykoterapi.


Specialist og supervisor i psykopatologi.


Specialpsykolog i psykiatri.


Godkendt som vejleder og supervisor i psykodynamisk psykoterapi i Dansk Psykiatrisk Selskabs regi.


Efteruddannelse


Psykoterapi


1992-1994 Basiskursus i psykoanalytisk psykoterapi (Klarskovgårdkurserne).


1994-1997 Videreuddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi ved Institut for Gruppeanalyse (IGA).


2001-2002 Kursus i kognitive behandlingsformer, arrangeret af uddannelsesafdelingen, Psykiatrien i Århus Amt.


Har gennem mange år løbende modtaget individuel supervision af mit psykoterapeutiske arbejde og deltaget i mange supervisionsgrupper for erfarne psykologer og speciallæger. Specialiseret i individuel terapi og gruppeterapi på psykodynamisk, gruppeanalytisk og systemisk grundlag suppleret med elementer fra den kognitive retning, den eksistentielle og den mentaliseringsbaserede retning.


Supervision


2000-2001 Supervisoruddannelse i Dansk Psykolog Forenings regi.


2002-2005 Kursus for erfarne læger og psykologer i supervision af supervision i psykoterapi i HS regi. Kvalitets- og udviklingsafdelingen, Frederiksberg Hospital.


Gennem mange år løbende modtaget og givet supervision af supervision individuelt og i gruppe.


Ledelse


2000 Grundlæggende lederuddannelse, arrangeret af udviklingsafdelingen, KAS Herlev.


2004-2005 Lederkurset ”Galileo”. – Københavns Amts lederudviklingsforløb for mellemledere på de psykiatriske centre.


Arbejdspsykologi og organisationsanalyse


2010-2012 Master i organisationspsykologi fra RUC med fokus på arbejdsbetinget/organisatorisk stress hos arbejdstagere, mellem- og topledere på grundlag af den psykodynamiske systemteori.


Ansættelser


1989-1990 Psykologvikar ved Middelfart Sygehus, Psykiatrisk Afdeling.


1990-1991 Kandidatstilling i Klinisk Psykologisk Afdeling, Sct. Hans Hospital.


1991  Psykologvikar i Klinisk Psykologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, beskæftiget med sundhedspsykologiske arbejdsopgaver.


1991-1992 Psykologvikar ved Esbjerg Centralsygehus (Arbejdsmedicinsk og Neuromedicinsk Afdeling).


1992-1993 Klinisk psykolog ved Aalborg Psykiatriske Sygehus med tjeneste på en åben modtageafdeling og i distriktspsykiatrien.


1993-1995 Klinisk psykolog ved Amtshospitalet i Vordingborg (Oringe). Distriktspsykiatrien.


1995-1998 Klinisk psykolog i Klinisk Psykologisk Afdeling, Sct. Hans Hospital.


1998-2010 Chefpsykolog ved KAS Herlev, Psykiatrisk Afdeling Y, nu Psykiatrisk Center Ballerup.


2010-2014 Klinisk psykolog, Psykiatrisk Center Ballerup.


2014-2017 Klinisk psykolog i Afdeling for Retspsykiatri, Nykøbing Sjælland/Slagelse.


Anden beskæftigelse


1989-1994 Undervisningsassistent i medicinsk psykologi på medicinstudiet ved Odense Universitet i emnerne kriseteori, stress/coping og psykosomatik.


2000-2010 Medlem af bestyrelsen for bo- og behandlingsinstitutionen Måløvgård.


2008-2010 Mentor i ledelse i Region Hovedstadens mentorordning.


Fra 1999 Eget firma sideløbende med arbejde i offentligt regi, hvor jeg for en række kommuner har udført psykologiske undersøgelser som led i indstilling til førtidspension eller revalidering, uddannelses- og erhvervsplanlægning, ligesom jeg har haft tværfaglige og monofaglige supervisionsopgaver og udført konsulentarbejde for jobcentre og revacentre med psykologiske vurderinger.


Fra 2014 Privatpraksis med vægt på psykoterapi, supervision, coaching og psykologiske undersøgelser.


2018 Overenskomst med Sygesikringen. (ydernummer)


2021 Akkrediteret v/ IKAS, maj 2021.