Psykologiske undersøgelser

Psykologiske undersøgelser


Tilbyder psykologiske undersøgelser.


Det er ofte en kommune eller et forsikringsselskab, som ønsker en psykologisk undersøgelse af en klient.


Formålet med en psykologisk undersøgelse er at få en beskrivelse af klientens ressourcer, stærke og mindre stærke sider med henblik på en vurdering af, hvad man skal satse på arbejdsmæssigt/forsørgelsesmæssigt for klientens vedkommende.


Der inddeles normalt i forskellige typer af undersøgelser:


  • Vurdering af intelligens, IQ.


  • Vurdering af demens/hjerneskade.


  • Neuropsykologiske udredninger.


  • Personlighedsvurderinger.


  • Vurdering af arbejdsevne.


  • Ressourcebeskrivelser.


En psykologisk undersøgelse vil normalt forløbe over 2 x 2 timer, hvor klienten gennemgår prøverne sammen med psykologen. Herefter går der et par uger, hvor prøvematerialet bearbejdes, og undersøgelsesrapporten skrives. Undersøgelsen kan gennemføres på en dag, hvis der er transportproblemer.