Ledersupervision og coaching

Ledersupervision og coaching


Tilbyder ledere på forskellige niveauer hjælp til ledelsesudvikling, bedre forvaltning af lederrollen, konfliktløsning og kommunikationstræning.


I supervisionen fokuseres på, hvilke forventninger, der er til den formelle rolle som leder i det målrationelle felt, i hvilken udstrækning lederen oplever at kunne opfylde disse forventninger, og hvad der eventuelt vanskeliggør målopfyldelsen på grund af problemer i det psykodynamiske felt.