Supervision

Supervision


Tilbyder supervision individuelt og i gruppe både monofagligt og tværfagligt.


Tværfaglig supervision


Har mange års erfaring med tværfaglig supervision af social- og sundhedspersonale, fx sygeplejersker, sosuassistenter/hjælpere, socialrådgivere og pædagoger. Superviserer både mindre og større grupper. Fokus i supervisionen kan være på cases eller egen rolle. Supervisionen tilrettelægges i henhold til gældende kriterier for godkendelse.


Monofaglig supervision


Har mange års erfaring med supervision af yngre psykologer til autorisations-, specialist-, og supervisorniveau. Der kan være tale om psykoterapisupervision, supervision af supervision,  eller supervision af psykologiske undersøgelser/diagnostisk udredning og vurdering. Supervisionen tilrettelægges i henhold til Dansk Psykolog Forenings kriterier for godkendelse.


Har ligeledes mange års erfaring med supervision af yngre læger i psykoterapi som led i deres uddannelse til speciallæge i psykiatri. Supervisionen tilrettelægges i henhold til Dansk Psykiatrisk Selskabs krav.